ნიკელის ქვაბები..

180

E

დანა-ჩანგლის ნაკრები..

160

E

დანა–ჩანგალი..

65

E