კულულების სახვევი..

110

E

კულულების სახვევი..

100

E

თმის სახვევი..

48

E

თმის სახვევი..

75

E